OPZ EU

 

The Cooperating Tourism Spider

RHK PK se stala od září 2016 jedním z partnerů projektu s názvem
„The Cooperating Tourism Spider“, číslo smlouvy 2016-1-CZ01-KA202-023871
jehož realizátorem je Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Projekt je financován z dotačního programu Erasmus+.

Cílem projektu je zefektivnění výuky v oblasti cestovního ruchu vzájemnou výměnou osvědčených zkušeností a postupů z různých evropských zemí a tím posílení uplatnitelnosti absolventů těchto oborů na evropském trhu práce. Výstupem projektu bude vzdělávací program, který se bude skládat z 5 modulů a 25 submodulů.

Projektové aktivity a výstupy pomohou žáků z různých zemí pochopit základní koncept evropské myšlenky "bohatství v různosti" jako příležitost pro spolupráci, výměnu zkušeností, ale také pro ekonomické využití společného evropského kulturního dědictví i jedinečného turistického potenciálu na lokální úrovni. Aktivní využívání vytvořených výstupů posílí uplatnitelnost žáků několika oborů souvisejících s cestovním ruchem na trhu práce, posílí jejich smysl pro iniciativu a podnikavost, zlepší jejich znalost anglického jazyka jako univerzálního jazyka v oblasti cestovního ruchu, ale také posílí jejich vnímavost, pokud jde o sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost. Relevance těchto modulů pro praxi bude konzultována s podnikateli z oblasti cestovního ruchu a v oblasti získaných kompetencí na místě ověřena žáky zapojených škol.

Partnery projektu, který bude realizován v období září 2016–srpen 2018 jsou:

  • Gymnazium a SOŠ Plasy, Česká republika;
  • Smiltenes tehnikums, Lotyšsko;
  • BRG Steyr / Michaelerplatz, Rakousko;
  • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Slovenská republika; 
  • Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Česká republika.

 Aktuality - RHK Plzeňského kraje

14 a 15.5.2018

Mistr manažer

Role a postavení mistra, vedení k výsledkům, motivace, týmová spolupráce, zvládání obtížných a konfliktních situací...

18.5.2018

Interaktivní seminář s tématem pracovního práva

Novinky v roce 2018 ▪ Jak na neukázněné zaměstnance. Úskalí spojená s nelegální prací aneb rizika „zaměstnávání na IČO“ ...


O nás

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz