Seminář Jak na obchod s USA? Jak pomůže Transatlantická dohoda o obchodu a investicích (TTIP)?

Jak na obchod s USA? Co je to transatlantická dohoda o obchodu a investicích TTIP? Jaké přínosy bude mít? Jak ovlivní podnikatele v Česku a EU? Na takové, ale i další otázky poskytli odpovědi přednášející na semináři pro podnikatele v budově plzeňské radnice v úterý 28. 4. 2015. Seminář se konal pod záštitou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje (RHK PK) a Eurocentra Plzeň.

Seminář se uskutečnil ve Sněmovním sále plzeňské radnice, kde se sešlo na třicet posluchačů. Mezi panelisty byli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, amerického velvyslanectví a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na semináři nejprve všechny účastníky přivítala ředitelka RHK PK Mgr. Radka Trylčová, jež představila hlavní aktivity a služby, které jsou podnikatelům poskytovány v rámci hospodářské komory. Mimo jiné také uvedla, že v Plzeňském kraji působí 33 amerických firem, z nichž 25 v samotné Plzni.

Přednáškovou část otevřel Matyáš Pelant, vedoucí oddělení Amerik Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Tématem jeho vystoupení byl export do USA. Celkový objem obchodu mezi Českem a USA je 7,2 miliard dolarů, z čehož více jak polovinu tvoří vývoz do USA, který představuje zhruba 2,5 % celkového vývozu ČR. „Jako perspektivní sektory pro spolupráci s USA v Plzeňském kraji jmenujme energetiku, automobilový průmysl, chemické provozy, linky na výrobu a stáčení piva, nanotechnologie či IT,“ uvedl Pelant. Za výhody amerického trhu označil jeho stabilitu, dlouhodobý růst a kupní a investiční sílu. Avšak obchodu s USA brání tarifní a netarifní překážky, jež by právě TTIP měla odstranit. Významnými překážkami jsou zejména překážky netarifní – např. odlišné regulatorní systémy, certifikace, homologace či politika USA „Buy American“ ve veřejných zakázkách. Pokud se někdo chystá začít podnikat v USA, jistě ocenil poskytnuté tipy na užitečné kontakty (ZÚ Washington, GK New York, Chicago, Los Angeles, CzechTrade Chicago, CzechInvest New York a San Franciso, Czech Tourism New York a Los Angeles, České centrum New York, síť honorárních konzulů) a informaci o společném kontaktním místě ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničí a CzechTrade.

Ze čtyř zástupců americké ambasády se ujala slova Hana Obrusniková z obchodního oddělení, která ve stručnosti posluchače seznámila s činností tohoto oddělení. Jeho hlavním cílem je pomáhat americkým firmám, jež chtějí vstoupit na český trh. Těmto firmám zpracovávají analýzy trhu ČR, zkoumají, zda má konkrétní výrobek či služba na českém trhu uplatnění, organizují schůzky s distributory či odběrateli a podobně. Vzhledem k tomu, že o informace od zástupců amerického velvyslanectví byl velký zájem, měli posluchači po skončení přednáškové části možnost individuálních konzultací, které jistě ocenili, protože si tak mohli o svém dotazu pohovořit více do hloubky.

Co je to samotná TTIP a co má být jejím obsahem, s tím posluchače seznámil Marino Radačič z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. TTIP, která stále není dojednaná, má být komplexní obchodní dohodou mezi EU a USA. Její ambicí je odbourání tarifních i netarifních překážek. Mezi další cíle patří posílení spolupráce v oblasti výměny dat, v podpoře malých a středních podniků či v mobilitě a uznávání kvalifikací. Marino Radačič se pokusil zároveň i vyvrátit některé mýty o TTIP, které se mezi veřejností uchytily. „Jedním z takových mýtů je i představa volného pohybu osob mezi EU a USA, který opravdu není jedním z bodů vyjednávání,“ prohlásil Radačič. Dále také ujistil publikum o tom, že ne všechny americké výrobky budou mít na trh EU přístup, protože se nikdy neshodnou s hlavními prioritami EU – jedná se například o geneticky modifikované potraviny či některá farmaceutika. Mezi hlavní přínosy, které by měla TTIP mít, patří zjednodušení a zefektivnění exportu a importu mezi EU a USA, zjednodušení investování v EU i USA či více zakázek a tím i zvýšení počtu pracovních míst, a to na obou stranách.

V závěru přednáškového bloku vystoupil Pavel Fára, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hlavním cílem Svazu průmyslu a dopravy ČR je vtáhnout firmy a profesní asociace do procesu schvalování TTIP, aby samy přinášely své podněty, což se jim zatím, podle slov Fáry, daří. „V nejbližší době máme naplánované setkání s europoslanci, kde jim předáme své stanovisko k TTIP – aby dohoda byla dojednána komplexně a ambiciózně, ne obecně, ale do detailů. Dle našich odhadů by mohla být smlouva realizována až kolem roku 2018, protože jednání brzdí volby na obou stranách. Po každých volbách přijde někdo nový, kdo má trochu odlišný postoj a vizi, proto je těžké rychle dosáhnut konsenzu,“ vysvětlil Fára.

Po skončení přednáškového bloku byl dán prostor dotazům a individuálním konzultacím. Pevně věříme, že byly vyjasněny všechny nejasnosti a rozptýleny mnohé obavy související s TTIP. Jak nabádali řečníci, důležité je si uvědomit, že TTIP nebuduje vnitřní trh a nebude se kvůli ní měnit a přizpůsobovat stávající legislativa.

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: